Co robic?

Czy to tylko kłopot, czy trwały problem?


Przemoc domowa ma wiele postaci. Są to nie tylko siniaki pod oczami lub posiniaczone ramiona.

Są to także obciążenia psychiczne, które mogą rozwinąć się z powodu emocjonalnego i materialnego uzależnienia, odizolowania, a także fizycznego podporządkowania.

Odczuwacie silne uzależnienie od partnera albo partnerki? Odczuwacie ograniczenia wolności lub ograniczenia swobody finansowej?

W takim związku dotyczy to także dzieci, które doskonale rozumieją, że przemoc w ich domu odgrywa pewną role, nawet jeżeli same nie są ich obiektem, w sensie fizycznym lub emocjonalnym, rejestrują przemoc wobec matki lub ojca. Te dzieci potrzebują pomocy! Nie przechodźcie obok tego obojętnie. Na policji lub w poradni dowiecie się co można zrobić, aby temu zaradzić.

przemoc wobec partnera lub partnerki przenosi się także na żyjących w jednym gospodarstwie domowym seniorek i seniorów, którzy często mocno uzależnieni są od dobrej woli pozostałych członków rodziny. Jeżeli są wam znane takie przypadki, zwróćcie się do policji lub poradni w waszej okolicy.

Jak rozpoznać przemoc domową

Przemoc w związkach partnerskich lub rodzinnych rozwija się często stopniowo i prowadzi do nierównego podziału praw i obowiązków. Przyczyny są bardzo różne. mogą to być różne sytuacje życiowe(utrata pracy, zadłużenie, uzależnienie),zmieniona sytuacja rodzinna(narodziny dziecka, opieka nad chorymi członkami rodziny

Oznakami przemocy wobec partnera to ślady przemocy fizycznej, odizolowanie partnerki lub partnera, ograniczenia finansowe, obciazanie winą za niepowodzenia, kontrolowanie wszelkich poczynań partnera lub partnerki. Przemoc może stopniowo narastać i z czasem stanowić stały punkt w życiu codziennym.

Doradztwo

Zwróćcie się o pomoc w poradniach, dokonujcie zgłoszeń na policji przy pomocy różnych organizacji socjalnych- to może pomóc w rozwiązaniu waszej sytuacji życiowej.

Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Rozmawiajcie o swojej sytuacji z przyjaciółmi, organizacjami pomocy lub policją.Jesteście świadkiem przemocy w związku partnerskim, zwóćcie się o pomoc i poradę do takich organizacji jak telefon alarmowy dla kobiet (Frauennotruf), dom dla kobiet (Frauenhaus), pomoc dla ofiar (Opferhilfe), stowarzyszenie ochrony dzieci (Kinderschutzbund), biały krąg (Weißer Ring) i oczywiście Polizei.

Sprawcy i ich działalność

W sytuacjach przemocy na uwagę zasługują również sprawcy. To oni powinni zmienić swoje zachowanie. Wsparcie otrzymają poprzez sposoby bez przemocy ("WoGe").

Dalsza pomoc i informacje Miasto Göttingen (Stadt Göttingen) i dzielnica Göttingen (Landkreis Göttingen) w urzędach ds. rowności.

Doradztwo Policji

Zespol Prewencji Polizei Göttingen: Tel:0551491-2307 und -2306 (automatyczna sekretarka) lub E-Mail: corinna.klaus-rosenthal@polizei.niedersachsen.de


  Bildrechte: Google
zum Seitenanfang
zur mobilen Ansicht wechseln